Valpar/Puppies

HOT RIOT'S

Nästa kull planeras först till våren 2020.


Next litter planned to spring 2020


Breeder: Birgitta Wennbom, Karö 2425, SE-748 92 Österbybruk, Sweden

Phone: +46 173-52047  Mobile +46 70-362 77 24,  E-mail hotriots@outlook.com